Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu

SZANOWNI RODZICE!

 

Informujemy, że Żłobek Miejski „TULIŚ” w Jastrowiu przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (art. 108a Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom oraz

związanych z promocją Żłobka Miejskiego „TULIŚ” - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest:

Żłobek Miejski „TULIŚ”  z siedzibą: 1 Maja 11 , 64 – 915 Jastrowie.

 

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Żłobek Miejski „TULIŚ” w Jastrowiu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Żłobek Miejski „TULIŚ” w Jastrowiu NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

 

 

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

 

Namawiamy   wszystkich   do   poszanowania   wzajemnych  praw.

 

 

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

Żłobek Miejski „TULIŚ” w Jastrowiu ma obowiązek przekazać rodzicom wychowanków informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

 

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane w sposób

bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że

Żłobek Miejski „TULIŚ” w Jastrowiu

przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno

w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z

2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów

związanych z promocją Żłobka.

 

Administratorem danych osobowych wychowanków jest Żłobek Miejski „TULIŚ”

z siedzibą: 1 Maja 11 , 64 – 915 Jastrowie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Ewa Manthey; e-mail: iodo@manthey.com.pl

 

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do  wniesienia skargi, jest dostępna w sekretariacie  Żłobka oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku

przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny